Czy warto zweryfikować wiedzę trzecioklasistów w szkole podstawowej?

System edukacji w Polsce zmienia się co kilka lat w mniejszym lub większym stopniu. Na przykład w ostatnich latach usunięte zostały gimnazja, na poczet których nasze dzieci uczą się dłużej zarówno w ramach szkoły podstawowej jak i w liceum. Nowy system posiada oczywiście zarówno swoich zwolenników jak i osoby, które wolały poprzednie rozwiązanie, w którym w szkole podstawowej spędzaliśmy sześć lat, w gimnazjum trzy lata i w liceum kolejne trzy.

Edukacja wczesnoszkolna w Polsce

trzecioteścik

Niezmienna pozostała jednak edukacja wczesnoszkolna, która w Polsce wynosi trzy lata. Bardzo często określa się ją również mianem nauczania początkowego, z którego korzystają dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat. Tryb nauczania takich dzieci różni się od starszych klas. Tutaj lekcje prowadzi najczęściej jeden nauczyciel, który jest również wychowawcą całej klasy. Co ciekawe, w klasach 1-3 nie ma oceniania pod kątem punktów. Razem ze świadectwem dzieci otrzymują opisową ocenę od swojego wychowawcy. Taka ocena zawiera w sobie między innymi:

  • Zachowanie
  • aktywność dziecka na zajęciach
  • postępy w nauce
  • zaangażowanie dziecka

Oczywiście osoba, która jest nauczycielem w klasach jeden-trzy musi posiadać kierunkowe wykształcenie. Powinna być to także osoba bardzo kontaktowa, przyjazna i wykazująca się ogromną empatią, która przy dzieciach jest niezwykle istotna. 

Dzieci w takim wieku zdecydowanie szybko się rozwijają. To czas, w którym są one w stanie przyswoić mnóstwo informacji i mogą nabyć nowe umiejętności. Z tego powodu głównym założeniem edukacji wczesnoszkolnej jest oczywiście nauka czytania, pisania i liczenia. To umiejętności, które pomogą dzieciom w dalszej nauce na wyższym etapie szkolnictwa w Polsce. 

Ogromną rolę odgrywają tutaj również rodzice. To oni powinni pomagać swojemu dziecku w zadaniach domowych i w utrwalaniu otrzymanych od nauczycieli informacji. Wsparcie rodziców sprawi, że z powodzeniem dzieci nauczą się wszystkich ważnych umiejętności, które pomogą im w późniejszej, samodzielnej nauce na wyższych etapach szkolnictwa. 

Czy warto zweryfikować wiedzę trzecioklasistów w szkole podstawowej?

Nauczanie wczesnoszkolne to więc niezwykle ważny etap w życiu naszych dzieci. To dzięki niemu zyskuję one podstawowe umiejętności, które wykorzystujemy przez całe późniejsze, dorosłe życie. Z tego powodu powinniśmy zweryfikować, czy kończąc ten etap nasze dziecko lub uczeń prawidłowo przyswoił materiał. 

Rozwiązaniem takiego problemu, a jednocześnie upewnieniem się i weryfikacją jak dzieci poradziły sobie z dotychczasowymi zajęciami i materiałem – może być tak zwany trzecioteścik. Są to testy sprawdzające ułożone właśnie pod kątem edukacji wczesnoszkolnej. Trudnością są więc idealnie dopasowane do tego, jakie umiejętności powinny wykształcić dzieci w tym okresie. Będzie to też pierwszy w życiu naszych podopiecznych test, a w zasadzie sprawdzian kompetencji, które powinny przez ten okres pozyskać. Ma on dostarczyć informacji odnośnie poziomu umiejętności oraz wiadomości, które uczniowie zdobyli w ciągu tych pierwszych trzech lat szkoły. Testy, które zostały przygotowane pozwolą zarówno nauczycielowi jak i rodzicowi sprawdzić najważniejsze umiejętności, które dziecko powinno uzyskać w trakcie pierwszego etapu nauczania. Jest to tak naprawdę wstęp do przyszłych testów, które dzieci spotkają w każdym roku, na każdym etapie dalszej nauki. 

Trzecioteścik w kontekście rodziców i nauczycieli daje im informacje, co dziecko już opanowało lub co jeszcze warto powtórzyć i w czym warto pomóc danemu dziecku.