Grafonotka – co to takiego?

Grafonotki, czyli notatki graficzne, są najprostszym sposobem zapisywania informacji przy pomocy rysunków, diagramów, symboli i innych elementów wizualnych. Osoba tworząca grafonotki, zamiast używać tradycyjnego tekstu, wykorzystuje obrazy, aby przedstawić swoje myśli i idee. Grafonotki to wyjątkowo skuteczne narzędzie do organizowania i reprezentowania informacji. Pozwalają one na twórcze, niekonwencjonalne podejście do notowania i zapamiętywania treści. Dzięki wykorzystywaniu wizualnych elementów umożliwiają one bardziej dynamiczne przekazywanie informacji niż zwykłe notatki.

Gdzie znajdują zastosowanie grafonotki?

Grafonotki znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak edukacja, biznes, organizacja informacji. Mogą być one wykorzystywane do tworzenia notatek ze spotkań, prezentacji, podróży, lekcji, książek i wielu innych. Dzięki temu, że wykorzystują obrazy, grafonotki mogą być również bardziej pamięciowo skuteczne, pomagając w lepszym zapamiętaniu i przypominaniu informacji. Nie ma jednego, prawidłowego sposobu tworzenia grafonotek. Każdy może dostosować swoje własne techniki i style do swoich potrzeb i preferencji. Kluczem jest twórcze eksperymentowanie i wykorzystywanie wizualnych elementów oraz znalezienie sposobu, który działać będzie najlepiej dla danej osoby i sytuacji.

Techniki stosowane przy tworzeniu grafonotek

Przy stosowaniu grafonotek wykorzystuje się przede wszystkim ikony i symbole, aby reprezentować konkretne pomysły, obiekty lub czynności. Mogą one służyć do skrócenia i ułatwienia zrozumienia informacji. Inną stosowaną techniką są struktury i diagramy, takie jak drzewa genealogiczne, diagramy przepływu, sieciowe itp., aby przedstawić związki między różnymi elementami informacji. Do grafonotek używa się również tzw. mapowania myśli. Jest to taka technika, w której totalna koncepcja jest umieszczona w centrum, a z niej wychodzą ramiona, reprezentujące powiązane pomysły. Jest to narzędzie bardzo przydatne do organizowania i eksplorowania różnych aspektów tematu.

Grafonotki często wykorzystują kolory, aby wyróżnić elementy lub zaznaczyć istotne informacje. Kolory pomagają w łatwiejszym odczytywaniu i skojarzeniu treści. W notatkach graficznych używa się prostych symboli, skrótów lub systemów kodowania, które pomagają w szybkim zapisywaniu informacji i skracaniu czasu tworzenia notatek. Grafonotki pozwalają na twórcze wyrażanie informacji poprzez rysowanie ilustracji lub szkiców. Można tworzyć proste ikony, diagramy, mapy i ilustracje, które przedstawiają konkretne pojęcia.

Warto zauważyć, że nie ma tylko jednego i prawidłowego sposobu tworzenia grafonotek. Każdy może dostosować swoje własne techniki i style do potrzeb i preferencji.  Kluczem będzie tu twórcze eksperymentowanie i wykorzystywanie wizualnych elementów, które będą najlepiej pasować do danej osoby lub sytuacji.

Co jeszcze można wykorzystać do tworzenia grafonotek?

W tworzeniu grafonotek pomóc mogą skrótowce i akronimy, które wykorzystuje się, aby skrócić zapisywane słowa lub frazy. Można stworzyć również własne skróty, których sens będzie znał ich autor. Wykorzystuje się także strzałki i linie, które mogą służyć do łączenia między różnymi elementami notatek lub wielopoziomowe listy, ułożone hierarchicznie, przedstawiające różne poziomy informacji. Mile widziane są także wcięcia, znaczniki, aby wizualnie oddzielić poszczególne poziomy. Popularne jest także używanie ram, diagramów czasowych, a także zapisywanie dźwięków lub słów kluczowych oraz szablonów.