biografie

Biografie – opowieści o ludziach i ich rodzaje

Bardzo chętnie obecnie pisane oraz poszukiwane przez czytelników biografie sławnych ludzi, którzy osiągnęli sukces w jakiejś dziedzinie życia, są niezwykle bogatymi w różne aspekty publikacjami. W Przeciwieństwie do suchych życiorysów dostarczają nie tylko wiedzy o samym bohaterze danej opowieści, ale także o czasach, w których on żył i tworzył swoją historię. Można rozróżnić dwa rodzaje powieści biograficznych według punku widzenia, z którego są one pisane.

biografieAutobiografia – opis swojego życia

Jednym z rodzajów powieści biograficznych jest opowiadanie swojego życia przez samego jej autora. Opisuje on swoje osobiste przeżycia, koleje losu, które go zaprowadziły do osiągniecia sukcesu, a także osoby i okoliczności towarzyszące mu w tej drodze. Jest to niezwykle cenna literatura, ponieważ nikt lepiej nie jest w stanie opisać swojego wnętrza, problemów i relacji z innymi ludźmi niż sam autor piszący o sobie. Często zdarza się, że takie biografie są pisane przez inne osoby, dysponujące odpowiednim warsztatem na zlecenie bohatera powieści.

Biografia znanej osoby – okiem innego człowieka

Bardziej popularną formą opisywania życia osób o intrygujących losach są biografie, czyli opisy dotyczące innych ludzi, często postaci historycznych. Są one oparte na szczegółowych studiach dotyczących nie tylko samego bohatera, ale także kontekstu historycznego i wydarzeń, które miały wpływ na jego losy. Tego typu powieści dostarczają ogólnej wiedzy o epoce oraz realiach życia danej postaci, takich jakimi były na prawdę.